کیفیت پروتئین سویای عرضه شده در سامانه بازارگاه مطلوب نیست

خانم مهندس سنچولی مدیر خرید نهاده‌های دامی شرکت بیتامین استرآباد در گفت وگو با خبرنگار واحد رسانه این شرکت، با بیان اینکه عمده خرید مواد اولیه شرکت از سامانه بازارگاه انجام می‌شود، گفت: دلیل عمده این موضوع هم تفاوت نرخ مواد اولیه در بازار آزاد با سامانه بازارگاه است.

وی با بیان اینکه شاخص‌های همچون کیفیت محصولات ارائه شده در سامانه بازارگاه برای خریدهای شرکت بیتامین اهمیت فراوانی دارد، افزود: محصولاتی که از سامانه بازارگاه خریداری می شوند باید از لحاظ کیفیت کامل باشند.

مدیر خرید نهاده‌های دامی شرکت بیتامین، با تاکید براینکه کیفیت کنجاله سویای استحصالی از کارخانجات روغن‌کشی داخلی در حال حاضر مطلوب نیست، ادامه داد: حداقل عیار پروتئین کنجاله سویا ارائه شده در سامانه بازارگاه باید ۴۲ درصد ‌باشد که در برخی مواقع این عدد 38 درصد است.

خانم سنچولی با بیان اینکه وزارت جهاد باید ترتیبی اتخاذ کند تا در سامانه بازارگاه محصصولات ارائه شده حداقل کیفیت لازم را داشته باشد، اظهارداشت:از سوی دیگر تکنولوژی کارخانجات تولید محصولات داخلی نیز باید ارتقاء پیدا کند.

وبلاگ آشپزی با بیتامین را اینجا ببینید: