مرغ ارزان می شود

به گزارش روابط عمومی بیتامین، محمدرضا صدیق پور دبیر انجمن تولید کنندگان جوجه یک روزه، گفت: برآوردها حاکی از آن است که در تیرماه ۱۳۰ میلیون قطعه جوجه ریزی انجام شود.

وی ادامه داد: اکنون مرغ های مربوط به جوجه ریزی اردیبهشت در حال توزیع به بازار است که بواسطه ازدیاد تقاضا ممکن است که این‌میزان جوجه ریزی جوابگوی بازار نباشد که نبود نظارت بر التهاب بازار دامن‌می زند.

دبیر انجمن تولید کنندگان جوجه یک روزه که با خبرگزاری باشگاه خبرنگاران گفت وگو کرده است، افزود: با توجه به جوجه ریزی مناسب خرداد و تیر پیش بینی می شود که قیمت مرغ از اوایل مرداد کاهش یابد.

صدیق پور از توزیع روزانه ۶ تا ۷ هزارتن مرغ در بازار خبر داد و اظهار داشت: با توجه به جوجه ریزی خرداد و تیر در مرداد ماه بالای ۷ هزارتن مرغ در روز توزیع می شود.

وی عنوان کرد: در شرایط کنونی نهاده به موقع به دست مرغدار نمی رسد که استمرار این روند می تواند منجر به بحران در بازار شود، لذا وزارت جهاد در این خصوص برنامه ریزی هایی انجام داده که امیدواریم هرچه زودتر به نتیجه برسد تا در تامین‌مرغ دچار چالش نشویم.

وبلاگ آشپزی با بیتامین را اینجا ببینید: