انعقاد 3 قرارداد جدید برای توسعه فارم های مشارکتی بیتامین

در روزهای اخیر قرارداد پرورش مرغ گوشتی بیتامین با سه مرغدار برای تولید مرغ گوشتی منعقد شده و روند این کار همچنان ادامه دارد و رو به افزایش است.

سهم بیتامین از تولید گوشت مرغ استان گلستان در سال گذشته چه میزان بوده است؟

طبق قرار داد منعقد شده قرار است شرکت بیتامین، جوجه یک روزه، دان، دارو و واکسن را در اختیار مرغداران قرار داده و بر روند پرورش تا زمان کشتار نظارت دائمی داشته باشد.

لازم به ذکر است که پیش از این نیز قراردادی با یکی از مرغداران منعقد و روند تولید آغاز شده بود.

تولید دان تخصصی در بیتامین دانه رامیان

شرکت بیتامین در چند روز گذشته طی فراخوانی اعلام کرده بود، پیرو  راه اندازی واحد تخصصی تولید خوراک آماده طیور بیتامین، و در راستای تکمیل زنجیره تولید گوشت مرغ، ازمرغداران عزیز درزمینه جوجه ریزی به صورت مشارکتی یافروش دان آماده باقیمت بازارگاهی دعوت بعمل می آورد.

وبلاگ آشپزی با بیتامین را اینجا ببینید: