اطلاعیه انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه درباره جوجه‌ریزی‌ها

به گزارش واحد رسانه و تبلیغات شرکت بیتامین، انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد:

هوش مصنوعی می‌تواند به افزایش تولید صنعت طیور کمک کند

پیرو درخواست انجمن و نامه شماره ۰۲۶/۱۶۳۸۷۴/م مورخ 1402/07/29 مدیرکل محترم طیور درخصوص رعایت تناظر مرغ مادر گوشتی، با توجه به محدودیت تولید جوجه مادر گوشتی و لزوم رعایت تناظر آرین، به استناد جلسه مورخ 1402/07/29 کارگروه صدور مجوز جوجه‌ریزی، از تاریخ 1402/06/27 تا اطلاع ‌ثانوی جوجه‌ریزی مادر گوشتی به صورت یک قطعه سویه آرین و دو قطعه سویه خارجی خواهد بود.

بنابراین پس از جوجه‌ریزی سویه آرین، تأیید کتبی و ارائه تعهد محضری (لزوم جوجه‌ریزی کسری به نسبت یک به یک در جوجه‌ریزی آتی)، جوجه‌ریزی سویه خارجی با معرفی انجمن قابل اجرا می‌باشد.

وبلاگ آشپزی با بیتامین را اینجا ببینید: