دفتر مرکزی

استان گلستان، گرگان، عدالت ۲، پلاک ۱۰، شرکت بیتامین استرآباد

شماره تماس

۳۲۲۵۱۷۵۳(017) - ۳۲۲۵۱۷۳۸(017)

پست الکترونیک

bitamin@gmail.com

استان گلستان، گرگان، بلوار جانبازان، جانباز ۳۶

3888 (017) - 6034 3235 (017)

www.bitaaminmarket.com

استان گلستان، رامیان، بخش مرکزی شهرک صنعتی رامیان، خیابان صنعت گر، بلوار صنعت، قطعه ۴۹ و ۵۰

1753 3225 (017) - 1738 3225 (017)

استان گلستان، گرگان، بلوارجرجان، بین جرجان 3و 5،جنب اداره راه داری

1753 3225 (017) - 1738 3225 (017)

استان گلستان، علی‌آباد کتول، کیلومتر سه کمربندی علی آباد به گرگان

دفتر مرکزی

شماره تماس

 1738 3225 (017)

پست الکترونیک

info@bitaamingroup.com

شبکه های اجتماعی

درخواست نمایندگی

برای درخواست نمایندگی این فرم را پر کرده و ارسال کنید تا تیم ما در اسرع وقت با شما تماس بگیرند.